Continental Singers

Vznikol ako prvé teleso CMS na Slovensku v roku 1997. Je určený pre mladých od 17 do 35 rokov. Čo vás čaká v CS?
Nová skúsenosť, ktorá určite ovplyvní váš život! Sú to krásne a nezabudnuteľné dni plné tvrdej práce a Božieho požehnania.

Continental Singers
– Koncert Continental SINGERS
Continental Singers
– Koncert Continental SINGERS
Continental Singers
– Koncert Continental SINGERS

Continental Ministries Slovakia tvoria tieto hudobné telesá:

Continental KIDS

Continental
KIDS

YOUNG Continentals

YOUNG
Continentals

Continental SINGERS

Continental
SINGERS

ENCORE Continentals

ENCORE
Continentals

The Hope Gospel Singers and Band

The Hope Gospel Singers and Band

Spevácky zbor Consortium Bratislava

Spevácky zbor Consortium Bratislava

Komorný zbor Bratislava Vocal Consort

Komorný zbor Bratislava Vocal Consort